Inkassobetaling

Der varetages også almindelig inkassobehandling af fordringer.​

    Eksembler / Typer
   • Ikke betalte fakturaer
   • Krav fra tvangsauktioner, pantebreve, lån m.m.
   • Ældre “uerholdelige” sager
   • Inddrivelse af ydelser på kontrakter
   • Afklaring af forsikringsproblemer

Ovennævnte er blot eksempler på vore ydelser. Skulle der være behov for en ydelse der ikke er nævnt og som ligger inden for firmaets forretningsområde samt lovens grænser, findes der også en løsning på dette.

En naturlig ting ville være at kombinere selve inkassobehandlingen med debitorbesøg.​​