Debitorbesøg

Dansk Konsulent Gruppe ApS foranlediger besøg på den enkelte debitors bopæl for konstatering af eventuelle udlægsegnede aktiver.

Dette har desværre vist sig nødvendigt i utallige inkassosager idet den enkelte debitor mange gange vælger at ignorere påkravsskrivelser.​

Disse henvendelser sker i henhold til lov om inkassovirksomhed vedtaget af Folketinget den 30. april 1997.

Alt efter sagernes karakter og kreditors ønsker kan der udformes behørig rapport med konsulentens iagttagelser hos debitor.​