Gode råd

Hvordan man kan forebygge tab​

Hvordan sikrer man sin virksomheds bedst mulige grundlag for at undgå nødlidende fordringer?

En del advokater har kunnet konstatere, at de af deres erhvervsklienter, der har dannet en egentlig debitorstyring, også er de virksomheder, der afskriver mindst som tab på debitorer. Følgende kan måske hjælpe DERES virksomhed til en bedre debitorstyring:

Fakturering

Fakturakreditten skal helst ikke overstige 30 dage. Den fastsatte kredittid skal gælde for alle kunder. Kreditvurdering ved større kreditter/forhøjelser. Betalingsfristen skal klart fremgå af fakturaen. Automatisk påligning af morarenter ved for sen betaling (dette skal dog fremgå af fakturaen). Der bør kun være nogle få medarbejdere som kan bevilge nye kreditter eller forhøjelser.

Rykkerprocedure

Første rykker – senest 5 dage efter forfaldsdato. Anden rykker – senest 10 dage efter 1. rykker. Inkasso – senest 14 dage efter 2. rykker.

Det bør aftales internt, hvorvidt sager over/under xx kr. skal have en individuel behandling.

En revurdering af selve kreditvurderingspolitikken vil således være påkrævet såfremt der kommer for mange inkassosager.

Rykkerskrivelserne skal være letforståelige og kunne leve op til den danske lovgivning herom.

En inkassotrussel skal aldrig stoppes på grundlag af debitors lovning om betaling (tænk på hvor mange rykkere vedkommende har fået – hvorfor skulle debitors intentioner pludselig blive ændret ?).​